Tarief
Een psychologisch consult is 97,50 euro per uur voor behandelingen die niet door de verzekering worden vergoed. U komt niet voor vergoeding in aanmerking wanneer er een sprake is van van relatieproblemen, aanpassingsproblemen of werkgerelateerde problemen. Deze uitsluiting is door het ministerie bepaald. Afzeggen van afspraken graag 24 uur van te voren. Bij afzeggen op dezelfde dag wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.

Verzekeringen en vergoedingen
Ik ben aangesloten bij alle meest gangbare verzekeringsmaatschappijen. In de basisverzekering worden de kosten voor psychologische hulpverlening vergoed. U hebt hiervoor wel een verwijskaart van de huisarts nodig. De huisarts bepaalt ook, samen met u, welk behandeltraject vermoedelijk nodig is: licht, middel of intensief. Dit staat op uw verwijskaart. Er moet sprake zijn van een psychologische diagnose. Er is voor volwassenen een eigen risico per kalenderjaar. Het is dit jaar vastgesteld op 385 euro. Wanneer u dit nog niet heeft besteed, zal de verzekering dit met u verrekenen.

Samen met u wordt er een behandelplan opgesteld waarin de doelen, de behandelmethode en de duur van de behandeling wordt vastgelegd.

De NZa tarieven voor 2021 zijn: Kort 522,13 ; Middel 885,01; Intensief 1434,96; Afhankelijk van ons contract met uw verzekeringsmaatschappij wordt hiervan 90-100% gedeclareerd. Let op: het volledige behandeltraject wordt in rekening gebracht. Dit is niet afhankelijk van het precieze aantal contactminuten. Ook administratie, overleg met huisartsen en anderen, verslaglegging, email en telefonische contacten behoren tot het behandeltraject. Wanneer de behandeling eerder wordt afgesloten wordt het bij het betreffende traject behorende tarief bij de verzekering gedeclareerd. Op de nota aan de verzekering staan het behandeltraject, de besteedde tijd en uw persoonlijke gegevens vermeldt. Wanneer u hier geen toestemming voor wilt geven kunt u een vrijstelling hiervoor aanvragen bij uw verzekering (in overleg met de behandelaar). Er is voor volwassenen een eigen risico per kalenderjaar. Dit is vastgesteld op 385 euro. Wanneer u dit nog niet heeft besteed, zal de verzekering dit met u verrekenen.

Diagnostisch onderzoek
In onze praktijk kunt u ook particulier een psychologisch onderzoek laten verrichten.  De kosten van een psychologische onderzoek zijn afhankelijk van de tijd die ermee gemoeid is. Het tarief is 97,50 euro per klokuur. dit betreft zowel de contacttijd als de tijd die nodig is voor uitwerking van het onderzoek en de gewenste rapportage. De hieronder gegeven prijzen zijn een gemiddelde. Per persoon kan de benodigde tijd verschillend zijn. Voor meer informatie adviseren wij om ons te bellen.

  • Intelligentieonderzoek (inclusief rapportage) – EUR 500,00