Alle pagina’s

Tarief
Een psychologisch consult is 97,50 euro per uur voor behandelingen die niet door de verzekering worden vergoed. U komt niet voor vergoeding in aanmerking wanneer er een sprake is van van relatieproblemen, aanpassingsproblemen of werkgerelateerde problemen. Deze uitsluiting is door het ministerie bepaald. Afzeggen van afspraken graag 24 uur van te voren. Bij afzeggen op dezelfde dag wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.

Verzekeringen en vergoedingen voor volwassenen
Wij zijn aangesloten bij bijna alle ziektekostenverzekeraars, alleen met Menzis en iptiQ zijn we geen contract aangegaan. Bij deze verzekeraar moet u de rekening zelf indienen en zal de factuur, afhankelijk van uw polis, volledig of grotendeels vergoed worden: bij alle andere verzekeraars verzorgen wij dit voor u direct en krijgt u een volledige vergoeding. In de basisverzekering worden de kosten voor psychologische hulpverlening vergoed. U heeft hiervoor wel een verwijskaart van de huisarts nodig. Vervolgens wordt bepaald welk behandeltraject u nodig heeft: kort, middel of intensief. Dit hangt af van de ernst van uw klachten en de resultaten van de diagnostiek.  Samen met u wordt er een behandelplan opgesteld waarin de doelen, de behandelmethode en de duur van de behandeling wordt vastgelegd.

De NZa tarieven voor 2020 zijn: Kort 503,47 ; Middel 853,38; Intensief 1383,65; Afhankelijk van ons contract met uw verzekeringsmaatschappij wordt hiervan 90-100% gedeclareerd. Let op: het volledige behandeltraject wordt in rekening gebracht. Dit is niet afhankelijk van het precieze aantal contactminuten. Ook administratie, overleg met huisartsen en anderen, verslaglegging, email en telefonische contacten behoren tot het behandeltraject. Wanneer de behandeling eerder wordt afgesloten wordt het bij het betreffende traject behorende tarief bij de verzekering gedeclareerd. Op de nota aan de verzekering staan het behandeltraject, de besteedde tijd en uw persoonlijke gegevens vermeldt. Wanneer u hier geen toestemming voor wilt geven kunt u een vrijstelling hiervoor aanvragen bij uw verzekering (in overleg met de behandelaar). De eigen bijdrage is dit jaar vervallen. Er is voor volwassenen een eigen risico per kalenderjaar. Dit is vastgesteld op 385 euro. Wanneer u dit nog niet heeft besteed, zal de verzekering dit met u verrekenen.

Bekostiging Jeugd
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is vanaf 2015 de Jeugdwet van toepassing. De zorg voor kinderen wordt door de gemeente waarin hij/zij staat ingeschreven vergoed. U hebt hiervoor wel een verwijzing nodig. Deze kan door het wijkteam/ sociaalteam, maar ook via de huisarts, kinderarts of specialist aangevraagd worden. De gemeente wordt altijd op de hoogte gesteld van de aanmelding om de vergoeding te kunnen geven (niet van de reden van aanmelding). Er is geen eigen bijdrage. Als u dit niet wilt mag u de zorg voor eigen rekening laten komen.

Diagnostisch onderzoek
In onze praktijk kunt u ook particulier een psychologisch onderzoek laten verrichten.  De kosten van een psychologische onderzoek zijn afhankelijk van de tijd die ermee gemoeid is. Het tarief is 97,50 euro per klokuur. dit betreft zowel de contacttijd als de tijd die nodig is voor uitwerking van het onderzoek en de gewenste rapportage. De hieronder gegeven prijzen zijn een gemiddelde. Per persoon kan de benodigde tijd verschillend zijn. Voor meer informatie adviseren wij om ons te bellen.

  • Intelligentieonderzoek (inclusief rapportage) – EUR 600,00