Adres:
Zwanenkade 146
2925 AV Krimpen aan den IJssel
Telefoon algemeen: 0612711356
E-mail algemeen: info@psychologenpraktijkkrimpen.nl

Dhr. G.S. Roelandt Msc (Guido) : gz-psycholoog
Telefoon: 0612711356
E-mail: g.roelandt@psychologenpraktijkkrimpen.nl
BIG-registratienummer: 59923417625
AGB-code: 94101037

Openingstijden
Momenteel ben ik werkzaam op maandagen en donderdagen. Afspraken kunnen tussen 10:00 en 18:00 worden gemaakt.

Aanmelden
Wilt u weten of u met uw vragen bij mij aan het juiste adres bent? Bel gerust en spreek u naam en telefoonnummer in. Ik bel u dan zo snel mogelijk terug.

Wachttijd:
De actuele wachttijd tussen aanmelding en intake is ongeveer 9 weken. (update: 23-08-2021)
Na het intake-gesprek worden de vervolggesprekken direct gepland. Er zijn dan geen wachttijden meer.

Aantal sessies
Het aantal sessies is per individu verschillend. Behandeling in de Generalistische Basis GGZ is gericht op kortdurende therapie. Er zijn drie zogenaamde trajecten : kort, middel of intensief zie ook vergoedingen. Een sessie duurt 45 minuten.

Frequentie
De frequentie van de bijeenkomsten kan verschillen en neemt verder in het traject geleidelijk af. In eerste instantie kan gedacht worden aan 1 sessie per 1 of 2 weken.

Kwaliteitszorg
Ik werk met korte vragenlijsten om de kwaliteit van mijn zorg regelmatig aan u te vragen. Deze zogenaamde ROM-lijsten worden door de meeste ziektekostenverzekeraars aanbevolen om onze kwaliteit van zorg te bewaken. Een keer per jaar houd ik een meer uitgebreid kwaliteitszorg onderzoek waar u vrijwillig aan kunt meewerken. Daarnaast voldoe ik aan de kwaliteitseisen die voor mijn  beroepsgroep gelden en ben ik geregistreerd BIG psycholoog. Mijn beroepsvereniging houdt visitaties om mijn kwaliteit te controleren. In 2019 ben ik met positief resultaat gevisiteerd door de LVVP. Deze visitatie vindt elke vijf jaar opnieuw plaats.  Ook heb ik een kwaliteitsstatuut en deze is te vinden op: http://www.psychologenpraktijkkrimpen.nl/kwaliteitsstatuut/

Klachtenregeling
Wanneer u niet tevreden bent, een vraag of een klacht heeft, dan hoop ik dat u dit met mij kunt bespreken. Komt u daar met mij samen niet uit, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij mijn beroepsvereniging de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) of bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. U vindt de klachtenregelingen op www.lvvp.info en www.rijksoverheid.nl.

Wet Persoonsregistratie/AVG
Voor meer informatie klik hier.