Adres:
Wilhelminahoeve 22
2924 BE Krimpen aan den IJssel
Telefoon algemeen: 0180 – 510 104
e-mail algemeen: info@psychologenpraktijkkrimpen.nl

Drs. J.W. Bredewout (Wim) : gz-psycholoog/systeemtherapeut voor volwassenen

Cliënten van Wim mogen hem direct bellen op zijn persoonlijke mobiel. Graag inspreken op de voicemail tijdens consulten, dan wordt u later teruggebeld. Wim werkt via 1NP en zal u hier zelf verder over informeren

Mobiel: 06 – 412 132 91             e-mail: phbredewout@cs.com
BIG-registratienummer: 29051975625

Let op: Wim Bredewout heeft momenteel een aanmeldstop en zal ook in de toekomst geen cliënten meer aannemen.

G.S. Roelandt Msc (Guido) : gz-psycholoog / volwassenen

telefoon: 0180 – 510104             e-mail: g.roelandt@psychologenpraktijkkrimpen.nl
BIG-registratienummer: 59923417625

L. M. Roelandt  MSc (Lucas): gz-psycholoog/ jeugd

telefoon: 0180 – 510104              e-mail: l.roelandt@psychologenpraktijkkrimpen.nl
BIG-registratienummer: 19916436125

E. Kahraman MSc (Elvan): basispsycholoog / Engelstalig/ volwassenen

e.kahraman@psychologenpraktijkkrimpen.nl

verdere informatie vindt u op:

http://www:psychologenpraktijkkrimpen.nl/international-therapy/

tel: 06 30810167

Openingstijden
De praktijk is elke dag geopend, een afspraak in de avonduren behoort eveneens tot de mogelijkheden (dit geldt niet voor G.S. Roelandt).

Aanmelden
Wilt u weten of u met uw vragen bij ons aan het juiste adres bent? Bel gerust en spreek u naam en telefoonnummer in. Wij bellen u dan zo snel mogelijk terug.

Wachttijd Volwassenen:
Guido Roelandt  heeft momenteel (september 2020) een wachttijd van +/- 16/20 weken. Dit in verband met toekomstige verandering van 4 naar 2 dagen werkzaam in de praktijk.
Na het intake-gesprek worden de vervolggesprekken direct gepland. Er zijn dan geen wachttijden meer.

Wim Bredewout heeft een aanmeldstop en zal in de toekomst ook geen cliënten meer aannemen.

Wachttijd Kinder & Jeugd:
Wachtlijst gesloten i.v.m. verhuizing van Lucas Roelandt.

Aantal sessies
Het aantal sessies is per individu verschillend. Behandeling in de Generalistische Basis GGZ is gericht op kortdurende therapie. Er zijn drie zogenaamde trajecten : kort, middel of intensief zie ook vergoedingen). Een sessie duurt 45 minuten. Onderzoeksessies en gezinssessies duren vaak 1.1/2 uur.

Frequentie
De frequentie van de bijeenkomsten kan verschillen en neemt verder in het traject geleidelijk af. In eerste instantie kan gedacht worden aan 1 sessie per 1 of 2 weken.

Kwaliteitszorg
Wij werken met korte vragenlijsten om de kwaliteit van onze zorg regelmatig aan u te vragen. Deze zogenaamde ROM-lijsten worden door de meeste ziektekostenverzekeraars aanbevolen om onze kwaliteit van zorg te bewaken. Een keer per jaar houden we een meer uitgebreid kwaliteitszorg onderzoek waar u vrijwillig aan kunt meewerken. Daarnaast voldoen we aan de kwaliteitseisen die voor onze beroepsgroep gelden en we zijn allemaal geregistreerd BIG psychologen. De beroepsverenigingen houden visitaties om onze kwaliteit te controleren. In 2016 is met positief resultaat gevisiteerd door de LVVP.  Met ingang van januari 2017 moeten alle psychologen een kwaliteitsstatuut publiceren. Onze zijn te vinden via: http://www.psychologenpraktijkkrimpen.nl/kwaliteitsstatuut/

Klachtenregeling
Wanneer u niet tevreden bent, een vraag of een klacht heeft, dan is de behandelaar het eerste aanspreekpunt. Komt u daar samen niet uit, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten (LVVP, NIP en CVPPP) of bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. U vindt de klachtenregelingen op de websites van de betreffende organisatie (zie links).

Wet Persoonsregistratie/AVG
Voor meer informatie klik hier.