Gezondheidszorgpsycholoog BIG/NIP
De Gezondheidzorgpsycholoog (GZ-psycholoog) is een postdoctoraal geschoolde, generalistische professional. De Wet Beroepen in de Individuele gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaren en richt zich op de kwaliteit van de beroepsbeoefening en de bescherming van de patiënt. De wet BIG is een kaderwet, die alleen de grote lijnen aangeeft. Zie voor meer informatie: www.minvws.nl.
‘Psycholoog’ is geen wettelijk beschermde titel. Daarom heeft het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) het dienstmerk Psycholoog NIP ingesteld waarmee professionele psychologen zich kunnen onderscheiden. Zo weten hulpvragers dat ze te maken hebben met een deskundige en goed opgeleide psycholoog. www.psynip.nl. Al onze psychologen zijn gezondheidszorgpsychologen en BIG geregistreerd.

Een psycholoog in de eerstelijn is een ‘psycholoog dichtbij huis’, iemand die een probleem snel en praktisch aanpakt. De psycholoog is een generalist: de behandelingen zijn toegankelijk voor een breed publiek qua leeftijd, opleidingsniveau en achtergrond. Hij biedt zelfstandig psychodiagnostiek en indicatiestelling, samen met psychologische behandeling, verwijzing, preventie en consultatie. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden, gericht op het opheffen of beter beheersbaar maken van psychische klachten. www.lvvp.info.

Gezins- en Relatietherapeut / systeemtherapeut
Relatietherapie en Gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal.
Tegenwoordig worden relatietherapie en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd en heet de therapeut systeemtherapeut. De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Hiermee wordt bedoeld: de mensen die wij kennen en waar we een band mee hebben. Iedereen maakt deel uit van verschillende sociale systemen: thuis, op school of in ons werk hebben we contact met andere mensen. Met sommige mensen hebben we oppervlakkig contact, met anderen onderhouden we een intensieve of intieme relatie. Emotion Focused Therapie (EFT) is een specifieke vorm van systeemtherapie. De beroepsvereniging voor systeemtherapie is de NVRG: www.nvrg.nl . Wim is systeemtherapeut. Wim is tevens lid van de Christelijke Vereniging voor Psychologen, Psychiaters en Psychotherapeuten: www.cvppp.nl