Gezondheidszorgpsycholoog BIG
De Gezondheidzorgpsycholoog (GZ-psycholoog) is een postdoctoraal geschoolde, generalistische professional. De Wet Beroepen in de Individuele gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaren en richt zich op de kwaliteit van de beroepsbeoefening en de bescherming van de patiënt. De wet BIG is een kaderwet, die alleen de grote lijnen aangeeft. Zie voor meer informatie: www.minvws.nl.

Een psycholoog in de eerstelijn is een ‘psycholoog dichtbij huis’, iemand die een probleem snel en praktisch aanpakt. De psycholoog is een generalist: de behandelingen zijn toegankelijk voor een breed publiek qua leeftijd, opleidingsniveau en achtergrond. Hij biedt zelfstandig psychodiagnostiek en indicatiestelling, samen met psychologische behandeling, verwijzing, preventie en consultatie. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende behandelmethoden, gericht op het opheffen of beter beheersbaar maken van psychische klachten. www.lvvp.info.