Algemeen
De websites www.psychowijzer.nl en www.trimbos.nl geven informatie over allerlei psychische klachten en verslavingen. www.hulpgids.nl geeft informatie over psychiatrische ziektebeelden, therapievormen en medicatie

Voor jongeren
www.zogeknogniet.nl voor informatie aan jongeren over psychische problemen
www.zwaarweer.nl is een site die informatie geeft aan jongeren over het verschil tussen een dip en een depressie.
www.kopstoring.nl is een website voor jongeren van ouders met psychische problemen
www.drankjewel.nl voor jongeren en volwassenen met een aan alcohol verslaafde ouder

Specifieke problemen
www.adhd.nl is de website van de ADHD stichting
www.autisme.nl van de Nederlandse Vereniging voor Autisme
www.adfstichting.nl stichting voor angst, dwang en fobie├źn
www.gripopjedip.nl voor steun bij het omgaan met depressieve klachten
www.ypsilon.org Vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose.

Dyslexie
www.balansdigitaal.nl
www.stichtingdyslexienederland.nl
www.masterplandyslexie.nl
www.dyslexie-nipnvo.nl

Diverse organisaties waar wij regelmatig mee samenwerken in deze regio
www.alleskits.nl voor kinderen met gedragproblemen en ADHD klachten
www.ortys.nl depressiecentrum Capelle a.d. IJssel
www.molemann.nl GGZ instelling Rotterdam Kralingen of Heemraadsingel
www.lucertis.nl GGZ instelling Rotterdam
www.psyq.nl GGZ instelling Rotterdam
www.Yulius.nl GGZ Kinderen en Jongeren (voormalig RMPI)