Volwassenen
Bij het oplossen van problemen heeft u soms professionele hulp nodig. Wij werken vanuit een transactionele visie. Dat betekent dat we uitgaan van de gedachte dat er meestal niet één oorzaak voor uw problemen is, maar dat er verschillend factoren van invloed zijn. Ons logo geeft weer dat er samenhang is tussen het individu, het gezin en de omgeving. Samen met u onderzoeken we wat het probleem precies is en kiezen dan voor een behandeling die het best bij u past. In het behandelplan wordt vastgelegd hoe lang de behandeling ongeveer zal duren. Dit is afhankelijk van uw klachten. Een psycholoog kan u helpen als u bijvoorbeeld last heeft van:
* angsten
* somberheid, depressie
* overspannenheid, burnout
* werk- en studieproblemen, werkloosheid
* verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
* relatieproblemen
* ‘vage’ lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
* dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
* problemen met vriendschappen
* problemen met het ouder worden
Gesprekken vinden plaats op basis van verschillende methoden van behandeling. De keuze hangt af van uw persoonlijke situatie. Wij zijn bekend met de meest gangbare therapievormen zoals cliënt-centered therapie, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EFT, EMDR. Een onderdeel van de behandeling kan soms ook via internet plaatsvinden.

Ouders & Kinderen

De wachtlijst voor Kinder- en Jeugd is gesloten en zal in de toekomst ook niet meer openen. Mocht u begeleiding nodig hebben neem dan contact op met het sociaal team via https://www.krimpenwijzer.nl of uw huisarts.

Werkwijze
Na een kennismakingsgesprek (met ouders ook over de ontwikkeling van het kind) volgt een voorstel voor uw behandeling. We maken dan een behandelplan voor u. Soms is een meer uitgebreid onderzoek nodig. Wij maken hierbij gebruik van verschillende methoden zoals:
* onderzoek naar de sociaal emotionele ontwikkeling/persoonlijkheid
* intelligentietesten
* vragenlijsten
* spel, verhalen en tekeningen
* observatie op school of thuis
Wanneer een diagnose gesteld is, maken we een voorstel voor behandeling of begeleiding. Dat kan in de praktijk zijn, maar soms is een advies voor het werk, school of thuis voldoende. Als het nodig is kunnen we doorverwijzen naar andere, meer gespecialiseerde hulpverlening. We werken samen met verschillende organisaties in de regio.