Bij het oplossen van problemen heeft u soms professionele hulp nodig.. Samen met u onderzoek ik wat het probleem precies is en kies dan voor een behandeling die het best bij u past. In het behandelplan wordt vastgelegd hoe lang de behandeling ongeveer zal duren. Dit is afhankelijk van uw klachten.

Een psycholoog kan u helpen als u bijvoorbeeld last heeft van:
* angsten
* somberheid, depressie
* overspannenheid, burnout
* werk- en studieproblemen, werkloosheid
* verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
* ‘vage’ lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
* dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
* problemen met vriendschappen
* problemen met het ouder worden

Gesprekken vinden plaats op basis van verschillende methoden van behandeling. De keuze hangt af van uw persoonlijke situatie. Ik ben bekend met de meest gangbare therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR en ACT (acceptatie en commitmenttherapie). Een onderdeel van de behandeling kan soms ook via internet plaatsvinden.