Volwassenen
Bij het oplossen van problemen heeft u soms professionele hulp nodig. Wij werken vanuit een transactionele visie. Dat betekent dat we uitgaan van de gedachte dat er meestal niet één oorzaak voor uw problemen is, maar dat er verschillend factoren van invloed zijn. Ons logo geeft weer dat er samenhang is tussen het individu, het gezin en de omgeving. Samen met u onderzoeken we wat het probleem precies is en kiezen dan voor een behandeling die het best bij u past. In het behandelplan wordt vastgelegd hoe lang de behandeling ongeveer zal duren. Dit is afhankelijk van uw klachten. Een psycholoog kan u helpen als u bijvoorbeeld last heeft van:
* angsten
* somberheid, depressie
* overspannenheid, burnout
* werk- en studieproblemen, werkloosheid
* verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
* ‘vage’ lichamelijke klachten (hoofdpijn, maagpijn)
* dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
* problemen met vriendschappen
* problemen met het ouder worden
Gesprekken vinden plaats op basis van verschillende methoden van behandeling. De keuze hangt af van uw persoonlijke situatie. Ik ben bekend met de meest gangbare therapievormen zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR. Een onderdeel van de behandeling kan soms ook via internet plaatsvinden.