Wet Persoonsregistratie/AVG

De omgang met persoonlijke gegevens en opslag van dossiers is conform de wet Persoonsregistratie. Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese wetgeving van kracht.

Privacystatement Psychologen Praktijk Krimpen

Er is in de praktijk ook een papieren versie aanwezig. Wanneer u deze in zou willen zien, kunt u dat aan uw behandelaar vragen.